(1)
Academia Galega, R. A Real Academia Galega No Seu Centenario (1906-2006). BRAG 2007, 127-285.