(1)
Novo, O. Pía O Paxaro Da Paz. O Courel De María Mariño. BRAG 2007, 85-102.