(1)
López-Casanova, A. Un Diario Da Ultimidade (sobre Dúas Claves De ’Verba Que comeza’). BRAG 2007, 53-66.