(1)
Axeitos, X. L. Lugrís Freire Ou Os Discursos Da nación. BRAG 2006, 121-126.