(1)
Barreiro Fernández, X. R.; Axeitos, X. L. Pedagoxía democrática: A Cartilla Constitucional De J.M. Paz Novoa (Introdución á edición facsímile Da Obra). BRAG 2005, 305-398.