(1)
Alonso Montero, X. Lectura Minimamente política Dun Poema De Lorenzo Varela Aparentemente Moi político. BRAG 2005, 217-220.