(1)
González Reboredo, X. M. Don Xaquín Lorenzo Fernández, arqueólogo E etnógrafo Ao Servizo Da Identidade Galega. BRAG 2004, 245-249.