(1)
García Martínez, C.; Fernández Cerviño, M. X. A Roda E a Dorna. Xaquín Lorenzo E O Museo Do Pobo Galego. BRAG 2004, 123-134.