(1)
Fariña Busto, F.; Rodríguez González, X. A propósito Dos Traballos arqueolóxicos De Don Xaquín Lorenzo. BRAG 2004, 57-91.