(1)
Torres, X. As navegacións oceánicas De Xosé Antón Avilés Vinagre. BRAG 2003, 219-223.