(1)
Díaz-Fierros Viqueira, F. Tradición E Modernidade Na Obra científica De Sarmiento. BRAG 2002, 207-210.