(1)
Barreiro Fernández, X. R. A imprecación Contra a Morte De Xosé Labrada a Primeira ’laudatio’ En Honra Do Padre Sarmiento. BRAG 2002, 25-44.