(1)
Ferro Ruibal, X. Un Misal Medieval Na Coruña. ’A Coruña RAG lat.1’: Lectura E significación Litúrxica, Cultural E política Dun Manuscrito. BRAG 2001, 271-312.