(1)
Dobarro, X. M. Manuel Curros Enríquez, José Fontenla Leal E a Real Academia Galega: Observacións E Datos Sobre As Súas Orixes E Vicisitudes. BRAG 2001, 203-266.