(1)
López-Casanova, A. Poética E poesía De Curros Enríquez (claves Para Unha Lectura De ’Aires Da miña terra’). BRAG 2001, 169-198.