(1)
Delgado Corral, C. A Estrea De Don Eladio Rodríguez González Como Participante Nos Xogos Florais. BRAG 2001, 69-79.