(1)
Álvarez Ruiz de Ojeda, V. Eladio Rodríguez González E a Real Academia Galega. Crónica E Epistolario. BRAG 2001, 9-67.