(1)
Martinón-Torres, M. Murguía E a arqueoloxía Galega. BRAG 2000, 221-244.