(1)
Álvarez Ruiz de Ojeda, V. Para Unha bibliografía, Correcta E Completa, De Manuel Murguía. BRAG 2000, 15-58.