[1]
Alonso Montero, X. 2023. Sobre a poesía de Florencio Delgado Gurriarán nos seus inicios (1931-1934): poeta das cousas das terras de Valdeorras (ou sexa, poeta matriótico) e, asemade, poeta das causas (ou sexa, poeta cívico, poeta patriótico). Boletín da Real Academia Galega. 383 (Apr. 2023), 219–223. DOI:https://doi.org/10.32766/brag.383.828.