[1]
Loredo, X. and Vázquez-Grandío, G.S. 2022. A competencia comunicativa oral en galego e castelán ao final do ensino obrigatorio. Boletín da Real Academia Galega. 382 (Apr. 2022), 135–161. DOI:https://doi.org/10.32766/brag.382.814.