[1]
Alonso Montero, X. 2019. A colección Benito Soto, a primeira aventura poética na Galiza da posguerra (Pontevedra 1949-1950/1951-1952): Sobre o seu inicial agaleguismo e outras notas. Boletín da Real Academia Galega. 380 (Dec. 2019), 291–299. DOI:https://doi.org/10.32766/brag.380.774.