[1]
Dasilva, X.M. 2017. Carlos Casares e a tradución como ponte intercultural. Boletín da Real Academia Galega. 378 (Nov. 2017), 393–409. DOI:https://doi.org/10.32766/brag.378.699.