[1]
Valls, F. 2017. Carlos Casares nos outros sistemas literarios españoles. Boletín da Real Academia Galega. 378 (Nov. 2017), 367–392. DOI:https://doi.org/10.32766/brag.378.698.