[1]
Torres Queiruga, A. 2017. A presenza do relixioso en Carlos Casares. Boletín da Real Academia Galega. 378 (Nov. 2017), 337–348. DOI:https://doi.org/10.32766/brag.378.696.