[1]
López Silva, I. 2017. A muller como tema nos textos non ficcionais de Carlos Casares. Boletín da Real Academia Galega. 378 (Nov. 2017), 259–270. DOI:https://doi.org/10.32766/brag.378.690.