[1]
Feijoo Ares, V. 2016. Novas aplicacións informáticas para recoller, normalizar e difundir a toponimia de Galicia. Estados dos proxectos. Boletín da Real Academia Galega. 377 (Nov. 2016), 333–364. DOI:https://doi.org/10.32766/brag.377.515.