[1]
Ferro Ruibal, X. 2015. Filgueira Valverde, un profesor-alcalde nas Cortes. Boletín da Real Academia Galega. 376 (Nov. 2015), 129–182. DOI:https://doi.org/10.32766/brag.376.467.