[1]
Ferro Ruibal, X. 2014. ’Léxico mariñeiro de Cedeira: memoria e esperanza’ de Xavier Rodríguez Vergara. Boletín da Real Academia Galega. 375 (Nov. 2014), 281–286. DOI:https://doi.org/10.32766/brag.375.457.