[1]
Axeitos, X.L. 2014. O Sarmiento exhumado por Pintos, precursor do rexurdir de Galicia. Boletín da Real Academia Galega. 375 (Nov. 2014), 253–256. DOI:https://doi.org/10.32766/brag.375.453.