[1]
Alonso Montero, X. 2014. Xosé María Díaz Castro: dous poemas con problemas. Boletín da Real Academia Galega. 375 (Nov. 2014), 105–118. DOI:https://doi.org/10.32766/brag.375.444.