[1]
Monteagudo, H. 2013. "Cuita grand’e cuidado" (A 32) / "Coita grand’e coydado" (B 174) estratigrafía da variación lingüística nos cancioneiros trobadorescos. Boletín da Real Academia Galega. 374 (Nov. 2013), 209–299. DOI:https://doi.org/10.32766/brag.374.430.