[1]
Barreiro Fernández, X.R. 2012. Paz-Andrade, unha visión integral de Galicia. Boletín da Real Academia Galega. 373 (Nov. 2012), 313–315. DOI:https://doi.org/10.32766/brag.373.417.