[1]
Vence, X. 2012. Valentín Paz-Andrade, na urxencia da tarefa interminábel, no concreto da totalidade inabarcábel. Boletín da Real Academia Galega. 373 (Nov. 2012), 295–300. DOI:https://doi.org/10.32766/brag.373.414.