[1]
Ferreiro Fente, G. 2012. A oración da montaña. Valentín Paz-Andrade, anacronías e ucronías dun poeta rescatado. Boletín da Real Academia Galega. 373 (Nov. 2012), 215–224. DOI:https://doi.org/10.32766/brag.373.409.