[1]
Reza, X.B. 2010. Natureza e paisaxe do Courel. Boletín da Real Academia Galega. 371 (Nov. 2010), 235–245. DOI:https://doi.org/10.32766/brag.371.361.