[1]
Lorenzo, R. 2010. Arredor dos ’Eidos’ de Novoneyra. Boletín da Real Academia Galega. 371 (Nov. 2010), 151–171. DOI:https://doi.org/10.32766/brag.371.355.