[1]
Cabana, D.X. 2010. Aspectos formais da poesía de Novoneyra. Boletín da Real Academia Galega. 371 (Nov. 2010), 53–59. DOI:https://doi.org/10.32766/brag.371.348.