[1]
Boullón Agrelo, A.I. 2009. Sobre e estandarización da antroponimia proposta para os apelidos. Boletín da Real Academia Galega. 370 (Nov. 2009), 117–152. DOI:https://doi.org/10.32766/brag.370.337.