[1]
Nicolás, R. 2008. Xosé María Álvarez Blázquez: unha cala na recepción das súas obras poéticas nos xornais galegos. Boletín da Real Academia Galega. 369 (Oct. 2008), 189–200. DOI:https://doi.org/10.32766/brag.369.320.