[1]
Méndez Quintas, E. 2008. Os feitos nas investigacións arqueolóxicas de Álvarez Blázquez. Boletín da Real Academia Galega. 369 (Oct. 2008), 167–188. DOI:https://doi.org/10.32766/brag.369.319.