[1]
Academia Galega, R. 2007. A Real Academia Galega no seu centenario (1906-2006). Boletín da Real Academia Galega. 368 (Oct. 2007), 127–285. DOI:https://doi.org/10.32766/brag.368.302.