[1]
Axeitos, X.L. 2006. Lugrís Freire ou os discursos da nación. Boletín da Real Academia Galega. 367 (Oct. 2006), 121–126. DOI:https://doi.org/10.32766/brag.367.278.