[1]
Barreiro Fernández, X.R. and Axeitos, X.L. 2005. Pedagoxía democrática: a cartilla constitucional de J.M. Paz Novoa (Introdución á edición facsímile da obra). Boletín da Real Academia Galega. 366 (Oct. 2005), 305–398. DOI:https://doi.org/10.32766/brag.366.271.