[1]
Axeitos, X.L. 2003. A arquitectura poética na obra de Avilés de Taramancos. Boletín da Real Academia Galega. 364 (Oct. 2003), 27–40. DOI:https://doi.org/10.32766/brag.364.236.