[1]
Alonso Girgado, L. 2003. Nas moradías poéticas de Avilés de Taramancos (Dos poemas de ’Tapal’ a ’Cantos Caucanos’). Boletín da Real Academia Galega. 364 (Oct. 2003), 7–20. DOI:https://doi.org/10.32766/brag.364.234.