[1]
Ferro Ruibal, X. 2002. Lingua, vida cotiá e corridas de touros. Miscelánea inédita de Fr. Martín Sarmiento. Boletín da Real Academia Galega. 363 (Oct. 2002), 63–93. DOI:https://doi.org/10.32766/brag.363.220.