[1]
Ferro Ruibal, X. 2001. Un misal medieval na Coruña. ’A Coruña RAG lat.1’: lectura e significación litúrxica, cultural e política dun manuscrito. Boletín da Real Academia Galega. 362 (Oct. 2001), 271–312. DOI:https://doi.org/10.32766/brag.362.215.