Consultar índice de títulos


 
Número Título
 
Nº 25 (2003) Linguaxe e empresa en Galicia. Aproximación a usos e actitudes Detalles   PDF
Valentina Formoso Gosende
 
Nº 9 (1994): 1º semestre López Martínez, Mª Sol (1993): O complemento directo con preposición a en galego. Santiago, Universidade (Anexo nº 36 de Verba, Anuario Galego de Filoloxía) Detalles   PDF
Carme Silva Domínguez
 
Nº 28 (2006) Lugrís e a lexicografía Detalles   PDF
Xosé María Dobarro Paz, Isabel Seoane Sánchez
 
Nº 21 (2000): 1º semestre Luís Daviña Facal (2000): Diccionario das Ciencias da Natureza e da Saúde. A Coruña. Deputación Provincial da Coruña. Tomos I (A-B) e II (C) Detalles   PDF
María do Carme Pazos Balado
 
Nº 24 (2002) M. Teresa Cabré, Judit Freixa e Elisabet Solé (eds.) (2000): La neologia en el tombant de segle. I Simposi sobre Neologia (18 de decembro de 1998) e I Seminari Neologia (17 de febreiro de 2000). Observatori de Neologia. Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Barcelona Detalles   PDF
María Belén Souto García
 
Nº 13 (1996): 1º semestre Manuel Ferreiro (1995): Gramática histórica galega. A Coruña: Laiovento Detalles   PDF
Ramón Mariño Paz
 
Nº 20 (1999): 2º semestre Manuel Seco, Olimpia Andrés, Gabino Ramos (1999): Diccionario del español actual. Madrid: Aguilar (2 vols.) Detalles   PDF
María do Carme Pazos Balado
 
Nº 34 (2012) María Dolores Sánchez Palomino (ed.) (2010). Lexicografía galega e portuguesa. Anexos da Revista de Lexicografía, 13. A Coruña: Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña Detalles   PDF
Begoña González Rei
 
Nº 26 (2004) Maria Filomena Gonçalves, As ideias ortográficas em Portugal de Madureira Feijó a Gonçalves Viana (1734-1911). S.l., Fundação Calouste Gulbenkian/ Fundação para a Ciência e a Tecnologia, 2003 Detalles   PDF
Henrique Monteagudo
 
Nº 19 (1999): 1º semestre Marian Schoenmakers-Klein Gunnewiek: Taalverlies door taalcontact? Een onderzoek bij Portugese migranten. [= Studies in Meertaligheid 10]. Tilburg: Tilburg University Press, 1998 Detalles   PDF
Carsten Sinner
 
Nº 18 (1998): 2º semestre Maricarme García Ares, Manuel C. Núñez Singala, Modesto A. Rodríguez Neira, Begoña Varela Vázquez, O idioma na Universidade de Santiago de Compostela, Instituto da Lingua Galega e Servicio de Normalización Lingüística, Santiago de Compostela, 1998 Detalles   PDF
Alfonso Toimil Castro
 
Nº 30-31: (2008-2009) Mariño Paz, R. (2008). Historia de la lengua gallega. München: Lincom Detalles   PDF
Eduardo Moscoso Mato
 
Nº 6 (1992): 2º semestre Medidas previas á posta en marcha dun plan de normalización docente Detalles   PDF
Helena Villar Janeiro, Xesús Rábade Paredes
 
Nº 2 (1990): 2º semestre Mesa prá Defensa del Galego de Asturias e da Cultura da Comarca: Normas ortográficas e morfolóxicas del galego de Asturias. Asturias: MDGA, 1990 Detalles   PDF
R.M. López Gato
 
Nº 33 (2011) Miquel‐Àngel Pradilla (2009): La tribu valenciana. Reflexions sobre la desestructuració de la comunitat lingüística. Benicarló: Onada Detalles   PDF
Esteve Valls
 
Nº 1 (1990): 1º semestre Modelo de ficha lexicográfica. Dous exemplos: turno e apremio Detalles   PDF
Carlos Díaz Abraira
 
Nº 16 (1997): 2º semestre Modelos de lingua. Consideracións teóricas ó fío do debate sobre a estandarización do galego Detalles   PDF
Henrique Monteagudo
 
Nº 10 (1994): 2º semestre Modelos de lingua e variación sintáctica Detalles   PDF
Francisco A. Cidrás Escáneo
 
Nº 10 (1994): 2º semestre Modelos fonéticos e autenticidade lingüística Detalles   PDF
Xosé Luís Regueira
 
Nº 6 (1992): 2º semestre Modificación de actitudes lingüísticas diglósicas: proposta dun programa de intervención educativa Detalles   PDF
María Luísa Alonso Escontrela
 
Nº 34 (2012) Moure, T. (2012): Queer-emos un mundo novo. Sobre cápsulas, xéneros e falsas clasificacións. Vigo: Editorial Galaxia Detalles   PDF
Noemi Basanta Llanes
 
Nº 23 (2001) Nettle, Daniel & Suzanne Romaine (2000): Vanishing voices: the extinction of the world’s languages. Oxford: Oxford University Press Detalles   PDF
Xosé Luís Regueira
 
Nº 2 (1990): 2º semestre Normalización afectiva Detalles   PDF
Xesús Manuel López Valcárcel
 
Nº 3 (1991): 1º semestre Normalización. Agora ou nunca Detalles   PDF
Xesús Manuel López Valcárcel
 
Nº 4 (1991): 2º semestre Normalización e didáctica da língua Detalles   PDF
Xesús Manuel López Valcárcel
 
201 - 225 de 348 elementos << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 > >>