Consultar índice de títulos


 
Número Título
 
Nº 3 (1991): 1º semestre Esser, Ursula: Die Entwicklung des Galizisischen zur modernen Kultursprache: Eine Fallstudie zur aktuellen Sprachplanung. Bonn: Romanistischer Verlag, 1990 Detalles   PDF
Xosé Luís Regueira
 
Nº 6 (1992): 2º semestre Estudio dalgúns valores do pronome un Detalles   PDF
Xavier Varela
 
Nº 11 (1995): 1º semestre F. Fernández Rei (ed.): Lingua e Cultura Galega de Asturias. Actas das I Xornadas da Lingua e da Cultura Galega de Asturias: Na busca das raíces da Terra Navia-Eo. Homenaxe a Dámaso Alonso. Organizadas pola MDGA (Mesa prá Defensa del Galego de Asturias e da Cultura da Comarca). Grandas de Salime, 15-16 de Decembro, 1990. Vigo: Xerais, 1994 Detalles   PDF
F. Xabier Pérez Álvarez
 
Nº 21 (2000): 1º semestre Fernández Rei, Francisco e Antón Santamarina Fernández (eds.), (1999): Estudios de sociolingüística románica. Linguas e variedades minorizadas, Santiago de Compostela, Servicio de Publicacións da Universidade de Santiago de Compostela Detalles   PDF
María Dolores Sánchez Palomino
 
Nº 3 (1991): 1º semestre Fernández Salgado, Benigno: Os xentilicios e os topónimos do mundo. Santiago de Compostela: Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (D.X.P.L.), 1990 Detalles   PDF
Alberte González Montañés
 
Nº 18 (1998): 2º semestre Fernando F. Ramallo e Gabriel Rei Doval (1997), Vender en galego. Comunicación, empresa e lingua en Galicia. Consello da Cultura Galega, Santiago Detalles   PDF
Ana Iglesias Álvarez
 
Nº 28 (2006) Ferreiro, C. e I. Pena (coord.), Encontro Ramón Piñeiro. Xunta de Galicia, Santiago de Compostela, 2006 Detalles   PDF
María Dolores Villanueva Gesteira
 
Nº 27 (2005) Forma e función do sufixo –uel no galego medieval Detalles   PDF
Ramón Mariño Paz
 
Nº 12 (1995): 2º semestre Fr. Martín Sarmiento: Coloquio de vintecatro galegos rústicos. Edición crítica e estudio introductorio de Ramón Mariño Paz. [Santiago de Compostela]: Consello da Cultura Galega, 1995 Detalles   PDF
Francisco Fernández Rei
 
Nº 19 (1999): 1º semestre Francisco Dubert García (1999): Aspectos do galego de Santiago de Compostela. Anexo 44 de Verba. Santiago de Compostela: Universidade Detalles   PDF
Xosé Luís Regueira
 
Nº 14 (1996): 2º semestre Francisco Fernández Rei e Carme Hermida Gulías (eds.): A nosa fala. Bloques e áreas lingüísticas do galego, Consello da Cultura Galega, Santiago, 1996 Detalles   PDF
Manuel González González
 
Nº 2 (1990): 2º semestre Francisco Fernández Rei: Dialectoloxía galega. Vigo: Edicións Xerais de Galicia, Colección Universitaria, 1990 Detalles   PDF
Antón Santamarina
 
Nº 16 (1997): 2º semestre Galeguismos en La madre Naturaleza, de Emilia Pardo Bazán Detalles   PDF
Rodrigo Varela Cabezas
 
Nº 32 (2010) Gallaica lingua: Quo vadis? Resumo   PDF
Manuel González González
 
Nº 15 (1997): 1º semestre García Soto, Xosé Ramón: Érase unha vez un neno... Estudio da evolución da linguaxe en nenos galego-falantes, Santiago de Compostela, Edicións Sotelo Blanco, 1996 Detalles   PDF
Miguel Pérez Pereira
 
Nº 34 (2012) Glosario de Memorias dun neno labrego de Xosé Neira Vilas Resumo   PDF
Ramón Anxo Martíns Seixo
 
Nº 23 (2001) González, Isabel (2000): Diccionario italiano-galego, Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria e Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades Detalles   PDF
María Inmaculada Campos Vaz, Uxía Tenreiro López
 
Nº 4 (1991): 2º semestre González Reboredo, X.M. / Fernández de Rota, X.A (coords.): Actas do Simposio de Antropoloxía "Lindeiros de Galeguidade" (O Cebreiro, A Proba de Navia, Vilafranca do Bierzo, 5-7 de xullo de 1990). [Santiago]: Consello da Cultura Galega, 1991 Detalles   PDF
Xosé Luís Regueira
 
Nº 10 (1994): 2º semestre Gramática descritiva e gramática prescritiva Detalles   PDF
Rosario Álvarez Blanco
 
Nº 9 (1994): 1º semestre Graña Núñez, Xosé: Vacilacións, interferencias e outros "pecados" da lingua galega, Edicións Ir Indo, Vigo, 1993 Detalles   PDF
Miguel Seoane
 
Nº 6 (1992): 2º semestre Guillermo Rojo, F. Fernández Rei, Roxelio Martínez e Francisco Campos (1991): As linguaxes dos medios de comunicación escritos en Galicia, edicións LEA, colección comunicación, Santiago Detalles   PDF
Alberte González Montañés
 
Nº 15 (1997): 1º semestre Gutiérrez Tuñón, Manuel: Atlas Lingüístico de El Bierzo, vol. I. Léxico (1), Instituto de Estudios Bercianos, Ponferrada (León), 1996 Detalles   PDF
Manuel González González
 
Nº 12 (1995): 2º semestre Henrique Monteagudo (ed.), Estudios de sociolingüística galega. Sobre a norma do galego culto. Vigo: Galaxia, 1995 Detalles   PDF
Begoña Varela Vázquez
 
Nº 9 (1994): 1º semestre Historia da lingua, lingüística histórica e dialectoloxía. Notas para a investigación e a docencia destas materias Detalles   PDF
Ramón Mariño Paz
 
Nº 20 (1999): 2º semestre Ideas que sustentan a elaboración do diccionario de Valladares Detalles   PDF
María Dolores Sánchez Palomino
 
151 - 175 de 348 elementos << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >>